معرفی و اهداف شرکت دیباگران فرآیند:
شرکت دیباگران فرایند در زمینه تجهیزات ابزار دقیق وکنترل از سال 1382 فعالیت خودرا در حوزه های نفت وگاز وپتروشیمی وآب وفاضلاب وکشاورزی وصنایع غذایی ودارویی آغاز نموده و موفق به اخذ تاییدیه از وزارت نیرو برای تولید کنتور هوشمند آب برای چاههای آب کشور شده است. کنتور توربینی مدلهای wi و هوشمند آب از سایز 2 اینچ الی 12 اینچ ، که با جدیت وتلاش مدیریت وپرسنل شرکت دیباگران طراحی وتولید شده که در حال حاضر دربیشتر نقاط کشور نصب ومورد بهره برداری میباشد.

© سامانه شرکت دیفاکو نسخه 1.0